INNOWACJE

Created on przez admin

Tytuł innowacji: Ekoartysta-plastyka czysta
Innowacja metodyczno-programowa
Termin-01.09.2020 r.-25.06.2021 r.
Innowacja skupiała się na wykorzystywaniu materiałów wtórnych do zajęć plastycznych,
propagowania oszczędności papieru, wybierania technik plastycznych opartych na wykorzystywaniu
zasobów domowych uczniów, unikania kupowania materiałów z plastiku i zastępowania ich innymi
materiałami oraz nadawania zużytym przedmiotom drugiego życia i nowego przeznaczenia.

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Grabicach w klasie I została
zrealizowana innowacja pedagogiczna pt. „W krainie bajek pomagajek – pokonywanie
strachów, lęków oraz rozwiązywanie trudności emocjonalno-społecznych u dzieci”.
Dzięki tejże innowacji uczniowie poznali wiele ciekawych historii terapeutycznych,
których wysłuchanie zaowocowało wzmocnieniem poczucia własnej wartości, zdobywaniem
umiejętności rozwiązywania problemów, motywacją do działań, kreatywnego myślenia czy
utrwaleniem nawyku słuchania i opowiadania.

Innowacja „Kolorowa ortografia”

„Kolorowa ortografia” to innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna realizowana w klasie 2 w Strzegowie od października 2020r. do maja 2021r.
Celem głównym innowacji było uatrakcyjnienie nauki ortografii poprzez zabawę, gry, zajęcia
przełamujące szkolną rytynę i przygotowanie do edukacji języka polskiego w drugim etapie kształcenia.
Dzieci poznawały reguły ortograficzne i właściwe ich stosowanie oraz utrwalały materiał ortograficzny
drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw:
Wszystkie zajęcia ortograficzne zostały zorganizowane z zastosowaniem metody kolorowej ortografii (dzieci poznały najpierw reguły metody – jaki kolor kojarzymy z daną trudnością – nauczyły się wierszyka o kolorowej ortografii , otrzymały zestaw lizaków ortograficznych, których były współwykonawcami, założyły oddzielne zeszyty do ortografii)
Dzieci doskonaliły wiadomości i umiejętności ortograficzne z wykorzystaniem atrakcyjnych środków
dydaktycznych, m.in. wierszyków, zagadek, rebusów, pomysłowo zilustrowanych ortogramów, uczyły się korzystać ze „Słownika ortograficznego”, tworzyły własne słowniczki ortograficzne oraz plansze
ortograficzne, umieszczane w widocznym miejscu w klasie
Raz w miesiącu odbywało się „Kolorowe dyktando”, będące sprawdzianem uważności ortograficznej
i stopnia opanowania poprawności ortograficznej wybranego zbioru wyrazów.
Na koniec roku szkolnego wybrano klasowego mistrza ortografii na podstawie ilości błędów
popełnionych we wszystkich kolorowych dyktandach . Został nim Szymon Wysocki, który większość
kolorowych dyktand napisał bezbłędnie.
– Innowacja „ Kolorowa ortografia” zachęciła i zmotywowała uczniów do podejmowania
świadomego wysiłku w nauce poprawnej ortografii i rozbudzaniu uważności ortograficznej.
Dzieci polubiły tę metodę, dzięki której trudne dla nich treści stały się kolorową zabawą.
Innowacja będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym.Komentarze są zamknięte.