Plan Lekcji Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

PLAN  LEKCJI  2018/2019 

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABICACH Z ODDZIAŁEM GIMNAZJUM

KLASA    II      SZKOŁA PODSTAWOWA

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

z.zintegrowane

z.zintegrowane

j.niemiecki

z.komputerowe

j. niemiecki

9.20-10.05

z.szachowe

z.zintegrowane

z.zintegrowane

religia

z.zintegrowane

10.15-11.00

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

11.05-11.50

z.zintegrowane

z.zintegrowane

religia

z.zintegrowane

z.zintegrowane

12.05-12.50

z.dyd.wyr./k.artyst.

z.kor.komp./k.plast.

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

13.00-13.45

 

 

 

 

 

13.55-14.40

 

 

 

 

 

KLASA    III       SZKOŁA PODSTAWOWA

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

z.zintegrowane

religia

z.zintegrowane

religia

z.zintegrowane

9.20-10.05

z.szachowe

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

10.15-11.00

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.zintegrowane

11.05-11.50

z.zintegrowane

z.zintegrowane

z.komputerowe

z.zintegrowane

z.zintegrowane

12.05-12.50

z.dyd.wyr./k.artyst.

z.kor.komp./k.plast.

j.niemiecki

z.zintegrowane

z.zintegrowane

13.00-13.45

 

 

 

 

 

13.55-14.40

 

 

 

 

 

KLASA    IV    SZKOŁA PODSTAWOWA

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

j.polski

historia

Matematyka

Matematyka

j.polski

9.20-10.05

Matematyka

j.polski

Wf

j.polski

Matematyka

10.15-11.00

Przyroda

Inform. gr.I

Wf

Muzyka

Przyroda

11.05-11.50

Wf

j.niemiecki

j. polski

g.wychow.

Informatyka gr. II

12.05-12.50

wf

j. niemiecki

Religia

j.niemiecki

plastyka

13.00-13.45

z.kor.komp.

SKS

technika

13.55-14.40

z.dyd.wyr./SKS

SKS

religia

KLASA    V      SZKOŁA PODSTAWOWA

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

Matematyka

j.polski

wf

plastyka

wf

9.20-10.05

j.polski

Religia

biologia

Historia

wf

10.15-11.00

j.polski

matematyka

j.polski

j.polski

matematyka

11.05-11.50

g.wychowawcza

Historia

wf

Geografia

matematyka

12.05-12.50

Informatyka gr.I

Technika

Informatyka gr.II

Religia

wdż

13.00-13.45

z.kor.komp.

j.niemiecki

SKS

j.niemiecki

13.55-14.40

z.dyd.wyr./SKS

j.niemiecki

SKS

muzyka

KLASA    VI      SZKOŁA PODSTAWOWA

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

Przyroda

Plastyka

Przyroda

j.polski

Religia

9.20-10.05

j.polski

Historia

j.polski

Matematyka

Przyroda

10.15-11.00

Matematyka

Religia

Matematyka

Informatyka gr.I

j.polski

11.05-11.50

Historia

j.polski

Wf

Informatyka gr.II/k.mat.

Muzyka

12.05-12.50

g.wychowawcza

j.polski

Wf

Wf

Matematyka

13.00-13.45

j.niemiecki

z.dyd.wyr.

Wf

13.55-14.40

j.niemiecki

technika

j.niemiecki

KLASA    VII      SZKOŁA PODSTAWOWA

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

j.polski

j.polski

j.polski

Geografia

Matematyka

9.20-10.05

Biologia

Matematyka

Informatyka gr.II

j.polski

Religia

10.15-11.00

Plastyka

Historia

Biologia

Wf

Geografia

11.05-11.50

Matematyka

j.niemiecki

Chemia

Wf

j.polski

12.05-12.50

Wf

Informatyka gr.I

Matematyka

j.angielski

Fizyka

13.00-13.45

Chemia

Religia

j.niemiecki

j.angielski

g.wychowawcza

13.55-14.40

Fizyka

wf

j.niemiecki

historia

muzyka

KLASA    VIII      SZKOŁA PODSTAWOWA

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

Historia

Matematyka

Fizyka

j.angielski

j.polski

9.20-10.05

Geografia

Fizyka

Matematyka

j.angielski

j.polski

10.15-11.00

j.polski

Edb

j.polski

j.polski

Informatyka

11.05-11.50

Biologia

Wf

j.niemiecki

Religia

Historia

12.05-12.50

Matematyka

Religia

Chemia

Matematyka

Wf

13.00-13.45

g.wychowawcza

j.niemiecki

Wos

k.czytelnicze

Wf

13.55-14.40

chemia

wos

z.dyd.wyr. – j.polski

wf

j.niemiecki

KLASA    III GIMNAZJUM

Godzina lekcyjna

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.30-9.15

Geografia

Fizyka

j.polski

wf

Biologia

9.20-10.05

Historia

Wos

Matematyka

wf

j.polski

10.15-11.00

Wf

j.polski

Matematyka

j.angielski

Historia

11.05-11.50

j.polski

j.polski

k.matem.

j.angielski

g.wychowawcza

12.05-12.50

Chemia

j.niemiecki

j.niemiecki

Matematyka

z.artystyczne

13.00-13.45

Informatyka gr.I

Wf

Chemia

Matematyka

j.niemiecki

13.55-14.40

Informatyka gr.II

religia

religia

z.dyd.wyr. matematyka

edb

 

 

 

 

 

 Komentarze są zamknięte.