O Szkole

Created on przez admin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabicach znajduje się  w miejscowości Grabice w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim,

w Gminie Gubin, 12 km od Gubina, 5 km od granicy polsko – niemieckiej.

 

Historia szkoły

 

W 1946 roku  otwarta została  czteroklasowa szkoła podstawowa w Grabicach, obecnie  jest to budynek zamieszkały przez nauczycieli. Organizatorem szkoły była Helena Wasilewska i Maria Skura. Przejęty przez szkołę budynek był w opłakanym stanie. Dzięki staraniom władz i zaangażowaniu rodziców szkołę przygotowano do przyjęcia uczniów.  Na początku do szkoły uczęszczało 16 uczniów. Kierownik szkoły oraz nauczyciel, to jedna i ta sama osoba Maria Skura, nauczycielka bardzo wytrwała i sumienna. Uczniów w szkole przybywało coraz więcej. Dla dorosłych zorganizowała kurs eksternistyczny w zakresie szkoły podstawowej. Z biegiem lat wyłonił się aktyw rodziców, który  rozumiał i popierał dążenia szkoły.

We wsi powstała biblioteka, zaczynają działać zespoły artystyczne, działa również kino „Górnik”. Oblicze Grabic zmieniało się z każdym dniem nie tylko pod względem kulturalnym  i gospodarczym, lecz również politycznym. Życie w Grabicach staje się coraz bardziej wygodne. Powstaje nowy sklep, GS, ośrodek weterynarii i agronomówka,  filia banku spółdzielczego, ośrodek zdrowia, również siedziba władz terenowych przeniesiona zostaje z Nowej Wioski do Grabic.

W związku z przyrostem ludności stara szkoła stała się  zbyt mała i ciasna. Dzięki ofiarności ludzi i przychylności władz we wrześniu 1965r.  oddano nową szkołę ośmioklasową.

W roku 1999 po wejściu nowej reformy  powstało gimnazjum i szkoła podstawowa. Od 2002 r. obie placówki połączono w Zespół Szkół w Grabicach i takiej formie funkcjonuje do dzisiaj.

 

Przez wszystkie lata działalności szkołą kierowali: Maria Skura, Jadwiga Olejnik, Barbara Patek, Tadeusz Kulczyk, Jerzy Kostrzewa, Kunegunda Wysocka, Krystyna Jagiełłowicz, Teresa Wojtowicz- Pleszyniak, Tomasz Kaczmarek.

Obecnie  dyrektorem szkoły jest Beata Skowron, wicedyrektorem Anna Marusiak.Komentarze są zamknięte.