Rozwijamy kompetencje kluczowe

Created on przez admin


Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2021 roku Gmina Gubin we współpracy ze szkołami złożyła wnioski o dofinansowanie trzech
projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie na realizację trzech projektów otrzymano
kwotę 405.147,18 zł.
Projekty zakładają doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (laptopy, urządzenia wielofunkcyjne),
utworzenie pracowni chemicznej w Chlebowie, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
wyjazdy do Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze oraz realizację zajęć dodatkowych dla
uczniów.

Od początku realizacji w projekcie Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkoły w Szkole
Podstawowej w Grabicach realizowano w szkole następujące zajęcia:
Zajęcia z niemieckiego 
Zajęcia wyrównawcze z niemieckiego 

Zajęcia z matematyki “Dotrzymuj kroku”
Matematyka a logiczne myślenie
Kółko matematyczne – uwolnić potencjał 
Zajęcia z angielskiego “języki obce nie są mi obce”
Matematyka – odkrywanie 
Kółko geograficzne „Z kompasem przez świat” 
Informatyka – “Informatyka na co dzień”
Zajęcia angielski „Z językiem angielskim przez świat”

Całkowita wartość projektu: 158.881,25
Kwota dofinansowania: 135.049,06


Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
W 2021 roku Gmina Gubin we współpracy ze szkołami złożyła wnioski o dofinansowanie trzech
projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie na realizację trzech projektów otrzymano
kwotę 405.147,18 zł.
Projekty zakładają doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne (laptopy, urządzenia wielofunkcyjne),
utworzenie pracowni chemicznej w Chlebowie, wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
wyjazdy do Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze oraz realizację zajęć dodatkowych dla
uczniów.

Od początku realizacji w projekcie Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkoły w Szkole
Podstawowej w Grabicach realizowano w szkole następujące zajęcia:
Zajęcia z niemieckiego 
Zajęcia wyrównawcze z niemieckiego 

Zajęcia z matematyki “Dotrzymuj kroku”
Matematyka a logiczne myślenie
Kółko matematyczne – uwolnić potencjał 
Zajęcia z angielskiego “języki obce nie są mi obce”
Matematyka – odkrywanie 
Kółko geograficzne „Z kompasem przez świat” 
Informatyka – “Informatyka na co dzień”
Zajęcia angielski „Z językiem angielskim przez świat”

Całkowita wartość projektu: 158.881,25
Kwota dofinansowania: 135.049,06

“Języki obce są mi obce”

“Dotrzymuj kroku”

“Języki obce są mi obce”

“Dotrzymuj kroku”Komentarze są zamknięte.