Pracownicy

Created on przez admin

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABICACH

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot wychowawca Dodatkowe informacje
1. mgr Skowron Beata dyrektor szkoły
2. mgr Marusiak Anna

język niemiecki
edukacja wczesnoszkolna,
matematyka

wicedyrektor

3. mgr Ruła Dorota

język niemiecki,
język angielski

wicedyrektor Obecnie na urlopie macierzyńskim
4. mgr Szymaniak Marta edukacja przedszkolna oddział przedszkolny Obecnie na urlopie macierzyńskim
5. mgr Klucznik Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna
plastyka

klasa III sp
6. mgr Kowalczuk Milena edukacja przedszkolna oddział przedszkolny
7. mgr inż. Naruszewicz Adam matematyka,
informatyka
klasa VIII sp
8. mgr Kalinowska Katarzyna historia
j.polski
klasa IV sp Logopeda,
9. mgr Skowronek Bogumiła fizyka, technika, edb
10. mgr Dwornicka Anna j.polski, wdż, wos Obecnie na urlopie zdrowotnym
11. mgr Sokalski Mateusz wychowanie fizyczne
12. mgr  Henclik Małgorzata nauczyciel wspomagający
13. mgr  Turowska Marta język niemiecki klasa V sp
14. mgr Turowska Alicja biologia, chemia, przyroda klasa VI sp
15. mgr  Górnik – Biegaj Anna język angielski
matematyka, informatyka
klasa VII sp
16. mgr Bezdziczek Artur wychowanie fizyczne, muzyka, geografia
17. Helena Baszura sekretarz
18. mgr Skowron Anna pedagog szkolny
19. mgr ks. Korcz Krzysztof religia Obecnie na urlopie zdrowotnym
20. mgr Zakrzewska Anna edukacja wczesnoszkolna
j.polski
klasa II sp
21. mgr Nowakowska Maria religia, wdż

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABICACH FILIA STRZEGÓW

Lp. Imię Nazwisko Nauczany przedmiot wychowawca Dodatkowe informacje
1. mgr Beata Naruszewicz Edukacja wczesnoszkolna klasa I sp filia
2. mgr Anna Pako

Edukacja wczesnoszkolna
j. polski,

klasa III sp filia
3. mgr Wasielewska Ewa Edukacja przedszkolna 5-6 latki filia
4. Urszula Mroczkowska Edukacja przedszkolna 3-4 latki filia
5. mgr Grzecznowska Monika Edukacja wczesnoszkolna klasa II sp filia

PRACOWNICY OBSŁUGI:

  1. Gaca Marzanna
  2. Pietrzykowska Elżbieta
  3. Eugeniusz Świderski


Komentarze są zamknięte.