Pracownicy

Created on przez admin

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRABICACH

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot wychowawca Dodatkowe informacje
1. mgr Skowron Beata Zajęcia komputerowe dyrektor szkoły
2. mgr Marusiak Anna

Język niemiecki

Edukacja wczesnoszkolna,

wicedyrektor

klasa III sp

3. mgr Ruła Dorota

Język niemiecki,

język angielski

wicedyrektor Obecnie na urlopie macierzyńskim
4. mgr Szymaniak Marta Edukacja przedszkolna oddział przedszkolny
5. mgr Agnieszka Klucznik Edukacja wczesnoszkolna klasa I sp
6. mgr Nazaruk Gabriela Edukacja wczesnoszkolna, przyroda klasa I sp
7. inż. Naruszewicz Adam matematyka, informatyka klasa VI sp
8. mgr Kalinowska Katarzyna Historia klasa VI sp Logopeda, bibliotekarz
9. mgr Skowronek Bogumiła Fizyka, technika, edb klasa VIII sp
10. mgr Dwornicka Anna j.polski, wdż, wos
11. mgr Sokalski Mateusz Wychowanie fizyczne
12. mgr Budzianowska Małgorzata j.polski, etyka klasa V sp
13. mgr Marta Turowska Język niemiecki
14. mgr Turowska Alicja Biologia, chemia, przyroda Klasa IV sp
15. mgr Anna Grudziak Język angielski
16. mgr Bezdziczek Artur Wychowanie fizyczne, muzyka, geografia
17. Helena Baszura Sekretarz
18. mgr Skowron Anna Pedagog szkolny
19. mgr ks. Korcz Krzysztof religia
20. mgr Szwarc Katarzyna religia Obecnie na urlopie macierzyńskim

PRACOWNICY OBSŁUGI:

  1. Gaca Marzanna
  2. Pietrzykowska Elżbieta
  3. Wiśniewski Stanisław
  4. Nowicki Józef


Komentarze są zamknięte.