PASOWANIE NA UCZNIA I KLASY

Dnia 22 października 2020 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Grabicach
odbyła się uroczystość pasowania na ucznia I klasy. W tym szczególnym dniu dzieci
w odświętnych strojach zaprezentowały występ artystyczny, który wspólnie przygotowały
na tę okoliczność. Po krótkiej akademii, Pani Dyrektor, Beata Skowron, dokonała aktu
pasowania uczniów na pełnoprawnych członków szkolnej braci Szkoły Podstawowej
w Grabicach oraz złożyła życzenia wszelkiej pomyślności w nauce. Dzieci otrzymały również
upominki, a uroczystość została zwieńczona słodkim poczęstunkiem. Ten ważny dzień
z pewnością pozostanie w pamięci najmłodszym uczniom.


Komentarze są zamknięte.