Grunt to dobre wychowanie

Created on przez admin

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Temat: „Grunt to dobre wychowanie”. Podnoszenie kompetencji uczniowskich z zakresu uspołecznienia i dobrego wychowania.

Autor: Katarzyna Kalinowska

Przedmiot: w ramach godziny wychowawczej i języka polskiego

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: październik 2022 r. (kontynuacja)

Data zakończenia: maj 2023 r. (ewaluacja – czerwiec 2023 r.)

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy V.  
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godziny wychowawczej i języka polskiego.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei zasad dobrego zachowania.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do stosowania ich w życiu codziennym, ponieważ
wzajemne kontakty międzyludzkie powinny opierać się na poszanowaniu godności człowieka, uprzejmości i życzliwości. Niezależnie od naszego wieku, należy poszerzać wiedzę o kindersztubie, ponieważ nic nie kosztuje, a zaowocuje w przyszłości. Tym bardziej, że w dosłownym tłumaczeniu savoir-vivre oznacza znajomość życia.

 Komentarze są zamknięte.