44 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „HONOROWE KRWIODAWSTWO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA”

Ponad 800 prac z 79 placówek wpłynęło na Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa. Zorganizował go po raz 44 Lubuski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. We wtorek, 7 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze podczas wernisażu wręczono nagrody. Komisji konkursowej ocena prac zajęła kilka godzin i była bardzo trudna, ponieważ przysłane dzieła prezentowały wysoki poziom artystyczny. Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III oraz klasy IV-VIII, szkoły średnie, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice. Laureaci Szkoły Podstawowej w Grabicach: – Karol Małecki, klasa III, – Daria Białek, klasa IV, – Tola Pszeniczna, klasa VII.


Komentarze są zamknięte.