42 WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „HONOROWE KRWIODAWSTWO”


Ponad 800 prac z 84 placówek wpłynęło na Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce
Honorowego Krwiodawstwa. Zorganizował go po raz 42 Lubuski Okręg Polskiego
Czerwonego Krzyża. W piątek w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze podczas
wernisażu wręczono nagrody. Otwarcie wystawy prac laureatów odbyło się w ramach
trwających Dni Honorowego Krwiodawstwa. Komisji konkursowej ocena prac zajęła kilka
godzin i była bardzo trudna, ponieważ przysłane dzieła prezentowały wysoki poziom
artystyczny. Nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach: przedszkola, szkoły
podstawowe klasy I-III oraz klasy IV-VIII, szkoły średnie, ośrodki szkolno-wychowawcze,
świetlice. Pierwszych nagród przyznano 78 i to właśnie one znalazły się na wystawie
„Oddając krew – ratujesz życie”. Laureaci Szkoły Podstawowej w Strzegowie: Gabriela
Szybajło, Karol Małecki.


Komentarze są zamknięte.