„Starszy uczy młodszego”

Created on przez admin

Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dziecko szybko się rozwija, zadaje wiele
pytań, wszystkim się interesuje, jest ciekawe świata, eksperymentuje, doświadcza, bada i na
tej podstawie buduje swoją wiedzę i umiejętności. Uczy się między innymi jak zachowywać
się na drodze, dlatego opracowano program bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów
w wieku wczesnoszkolnym, który wprowadzi dzieci w umiejętność bezpiecznego poruszania
się po drodze oraz uświadomi im skutki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Realizatorem innowacji „Starszy uczy młodszego” jest nauczyciel techniki Bogumiła
Skowronek wraz z uczniami klasy VIII. Spotkania ze starszymi uczniami rozpoczną się od
podziału ról aktorskich. Scenariusz zawiera przebieg ciekawych scenek. W każdej z nich
udział bierze osoba, która uczy drugą jak należy zachować się w konkretnej sytuacji na
drodze. Ostatnie spotkanie przed lekcją to praca nad scenerią. Punktem kulminacyjnym
innowacji jest przeprowadzenie zajęć z klasą I szkoły podstawowej w obecności dyrektora
szkoły, innych nauczycieli i zaproszonych gości.Komentarze są zamknięte.