„Starszy uczy młodszego”

Dnia 20 czerwca 2017r. odbyła się w naszej szkole lekcja o bezpieczeństwie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Scenariusz zajęć zawierał przebieg ciekawych scenek. Wspaniałymi aktorami byli uczniowie klasy I, II i III gimnazjum W każdej ze scenek udział brała osoba, która uczyła drugą jak należy zachować się w konkretnej sytuacji na drodze. Każdy uczeń starał się zagrać swoją rolę w sposób wręcz profesjonalny. Zajęcia przeprowadzono z klasą pierwszą szkoły podstawowej w obecności dyrektora szkoły, innych nauczycieli i zaproszonych gości.

 

 


Komentarze są zamknięte.