Muzykoterapia na lekcjach plastyki

Created on przez admin

Podstawą i inspiracją do stworzenia innowacji było poszukiwanie nowych rozwiązań,
skuteczniejszych metod pracy, które w znacznym stopniu mogłyby przyczynić się do rozwoju
i poprawy funkcjonowania naszych uczniów. Po powrocie uczniów do szkoły, po nauce w
formie zdalnej zaobserwować można trudności uczniów z wyciszeniem, skupieniem,
rozdrażnieniem. Jest to z pewnością reakcją na „odzwyczajenie się” od pracy w grupie.
Program innowacji polega na stymulacji wielozmysłowej przy wykorzystaniu muzyki
relaksacyjnej w czasie lekcji plastyki.Komentarze są zamknięte.