ODZNAKA HONOROWA PCK W UZNANIU ZASŁUG DLA SP GRABICE

                 20 listopada 2018 r. był szczególnym dniem dla ludzi, którym zależy na ratowaniu zdrowia i życia innych a także niesieniu pomocy potrzebującym. Honorowi krwiodawcy oraz wybitnie zasłużeni na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża z województwa lubuskiego otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za swoją pomoc i ofiarność. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Zielonogórskiej
z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Ten dzień był również wyjątkowy dla Szkoły Podstawowej w Grabicach z Filią w Strzegowie. Dyrektor Szkoły Beata Skowron, na zaproszenie Lubuskiego Oddziału Czerwonego Krzyża, uczestniczyła w tej pięknej gali, podczas której szkoła otrzymała Odznakę Honorową PCK w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

„Jest to dla nas niezwykle miłe i ważne wyróżnienie, szczególnie, że dostrzeżono naszą działalność na tle całego województwa, gdzie podobnych odznaczeń było zaledwie kilka. Działania na rzecz PCK naszych dwóch placówek w Grabicach i w Strzegowie zmierzają wyłącznie do pomocy innym. Kwesty, zbiórki, paczki na święta, pomoc w nagłych życiowych sytuacjach, dobre słowa skierowane do potrzebujących, to jest to, co staramy się robić dla ludzi wokół nas. Uczniowie nasi poszerzają swoją wiedzę na temat PCK, biorą udział w konkursach wiedzy i aktywnie, corocznie uczestniczą
w Olimpiadach Pierwszej Pomocy, zajmując przy tym czołowe miejsca zarówno na szczeblu rejonowym jak i wojewódzkim. Szkolne Koło PCK i Wolontariat działają tak prężnie, dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych nauczycieli. Szczególnie chcę podziękować za poświęcenie, pracę społeczną i charytatywną, czas spędzony z uczniami poza lekcjami Pani Beacie Naruszewicz  oraz Panu Mateuszowi Sokalskiemu, który wspiera nas również w tych działaniach. Odznaka ta, to zasługa całej społeczności szkolnej, której przyświecają słowa Wielkiego Polaka Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”                                               

Dyrektor SP Grabice B. Skowron

 


Komentarze są zamknięte.