Dzień sportu

Dnia 23 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Grabicach nauczyciele
wychowania fizycznego w składzie Mateusz Sokalski, Artur Bezdziczek,
zorganizowali Dzień Sportu. W programie imprezy znalazły się konkurencje
sportowo-ruchowe dla poszczególnych klas. Rywalizacja toczyła się w dwóch
dyscyplinach sportowych: Palant oraz Piłka Nożna. W zawodach uczestniczyły klasy
od III do VIII, które zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe. W pierwszej
kategorii rywalizowały klasy III, IV i V natomiast w drugiej VI, VII i VIII. Uczniowie
samodzielnie wybrali zespoły w których wyłonili kapitana oraz wymyśleli nazwę
drużyny.
Na zakończenie Dnia Sportu zwycięskie drużyny zostały nagrodzone oraz
wyróżnieni zostali najlepsi zawodnicy turnieju. Uczniowie wykazali ogromne
zaangażowanie oraz chęć rywalizacji w tego typu rozgrywkach za co dziękujemy
oraz czekamy na następne szkolne rozgrywki.


Komentarze są zamknięte.