Szkoła pamięta

     To hasło tegorocznej akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do której dołączyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabicach. Jej założeniem było uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy
są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 29 października dzieci z klasy V i VI pod opieką wychowawców M. Budzianowskiej i A. Naruszewicza udały się na cmentarz
w Strzegowie, by posprzątać opuszczone, bezimienne groby. Po dotarciu na miejsce, natychmiast podjęto działania polegające na porządkowaniu nagrobków. Narzędzia przywiezione przez uczniów ułatwiły te czynności. Na miejscu okazało się, że posprzątania wymaga również teren okalający cmentarz. Wszystkie wyrzucone nieczystości zostały zebrane do worków i wyniesione
do kontenerów. ,,Światełko Pamięci’’ to kolejna akcja, do której dołączyli uczniowie naszej szkoły.
W miesiącu październiku klasa V ogłosiła akcję zbierania świec i zniczy. Zostały one dostarczone
do Żar, które za pośrednictwem Kresowego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich zapłoną 1 listopada na polskich nekropoliach we Lwowie: Cmentarzu Łyczakowskim, Cmentarzu Obrońców Lwowa oraz Cmentarzu Janowskim. Niewątpliwie, udział młodzieży
w powyższych działaniach jest wyrazem pamięci o wspaniałych rodakach Polakach, którzy budowali wielkość Rzeczypospolitej.


Komentarze są zamknięte.