Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża – Odznaka Honorowa PCK II stopnia


22 października 2019r. w Filharmonii Zielonogórskiej z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła się uroczysta gala, w czasie której wręczono wyróżnienia i honorowe odznaki wszystkim zaangażowanym krwiodawcom i działaczom szczególnie zasłużonym dla PCK z całego województwa lubuskiego. Miłym akcentem było wyróżnienie nauczyciela Szkoły Podstawowej
w Grabicach Filia w Strzegowie pani Beaty Naruszewicz, która to otrzymała Odznakę Honorową PCK II stopnia. Pani Beata Naruszewicz, pełniąc od kilku lat funkcję opiekuna Szkolnego Koła PCK w Strzegowie, wykazuje bardzo duże zaangażowanie i prowadzi aktywną działalność na rzecz PCK, co przyczyniło się do tak ważnego wyróżnienia.


Komentarze są zamknięte.