Lekcja finansów

We wtorek, 9 maja Szkołę Podstawową w Grabicach oraz filę w Strzegowie odwiedziła dyrektor Banku PKO BP Odział 1 w Gubinie pani Teresa Hudec. Przeprowadziła lekcję finansów dla uczniów klas I – IV. Tematyka zajęć dotyczyła następujących zagadnień: – sposoby oszczędzania, – metody płatności, – bezpieczne płatności, – lokaty, – kredyty. Pani dyrektor przypomniała również uczniom
o korzyściach płynących z oszczędzania. Dzieci chętnie uczestniczyły w lekcji i zostały nagrodzone za zaangażowanie.

 

 


Komentarze są zamknięte.