Inauguracja roku szkolnego 2021/22

Jak co roku cała społeczność Szkoły Podstawowej w Grabicach z filią w Strzegowie spotkała
się na uroczystości rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2021/2022. Uroczystości szkolne
poprzedziła msza święta. Po jej zakończeniu dyrektor szkoły Beata Skowron powitała
wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. W przemówieniu pani
dyrektor przekazała bieżące informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. Zwróciła uwagę
na obostrzenia sanitarne i prosiła o ich przestrzeganie. 
Wychowawcy klas:
Oddział przedszkolny 5 – 6 latki – Milena Kowalczuk
Oddział przedszkolny 5 – 6 latki – Ewa Wasielewska (filia w Strzegowie)
Oddział przedszkolny 3 – 4 latki – Urszula Mroczkowska (filia w Strzegowie)
Klasa I – Beata Naruszewicz (filia w Strzegowie)
Klasa II – Anna Zakrzewska
Klasa II – Monika Grzecznowska (filia w Strzegowie)
Klasa III – Agnieszka Klucznik
Klasa III – Anna Pakos (filia w Strzegowie)
Klasa IV – Katarzyna Kalinowska
Klasa V – Marta Turowska
Klasa VI – Alicja Turowska
Klasa VII – Anna Górnik – Biegaj
Klasa VIII – Adam Naruszewicz


Komentarze są zamknięte.