Przerwa na czytanie

22 października 2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabicach i Strzegowie wzięli udział w VI
Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie”. Jest ona realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Koordynatorkami akcji były panie: Anna
Pakos i Katarzyna Kalinowska.
Podczas wszystkich przerw śródlekcyjnych uczniowie i nauczyciele czytali swoje ulubione książki
przyniesione z domu. Na zapominalskich czekał „kuferek” z książkami ze szkolnej biblioteki.
Po każdej lekcji korytarz szkolny zamieniał się w czytelnię. Lektury pochłonęły wszystkich bez reszty.
Dla uczniów młodszych (przedszkolaki, „zerówka”, klasy 1-2) zorganizowano strefy czytania. Miłośnicy książek z tej grupy wiekowej słuchali bajek i opowieści interpretowanych przez starszych kolegów lub
wychowawców poszczególnych grup. W tym roku włączyło się do akcji w naszej szkole 122 osoby.
„Przerwa na czytanie” okazała się niezwykle interesująca zarówno dla uczniów młodszych, jak i
starszych. Potrafili oni w przerwach pomiędzy dzwonkami wyciszyć się i idealnie odpocząć, czytając lub słuchając znanych, a także nowych tekstów zamkniętych na kartach lektur. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać następnej „Przerwy na czytanie”, aby wzbogacić swoje doświadczenia czytelnicze, nauczyć się sięgać po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu.


Komentarze są zamknięte.