2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

2016  Rokiem Henryka Sienkiewicza

W tym roku przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci wybitnego polskiego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla. Mając na uwadze jego zasługi dla narodu i i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, uczniowie Zespołu Szkół w Grabicach postanowili uczcić pamięć tego wyjątkowego twórcy. W marcu br. ogłoszono   w szkole konkurs plastyczny „2016 – rokiem Henryka Sienkiewicza”, którego celem było wyłonienie najciekawszych prac  artystycznych, dokumentacyjnych i popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością, wpłynęło wiele ciekawych prac będących ilustracją lektur szkolnych. Imponujące były również portrety w wykonaniu młodzieży. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce     Julia Harbaruk

II miejsce    Dominika Pszeniczna

III miejsce   Patrycja Sykuła, Natalia Filipczak, Daria Dobryniewska, Kamil Polak, Dominik Trąkowski ( praca zespołowa)

 

 

 

Międzyszkolny Sejmik Krajoznawczy

 

Kontynuując obchody i pamięć o polskim nobliście, 22 kwietnia  grupa gimnazjalistów ZS Grabice wraz z dyrektorem szkoły p. Beatą Skowron i nauczycielem polonistą p. Małgorzatą Budzianowską,  aktywnie uczestniczyła w Międzyszkolnym Sejmiku Krajoznawczym w Górzynie. Uczennice klasy I gimnazjum Paula Bednarczuk i Marlena Łaska wygłosiły referat na temat literackich sukcesów Henryka Sienkiewicza, zaś Julia Harbaruk zaprezentowała się we fragmencie utworu pt. ,,Krzyżacy’’.  Podczas sejmiku można było obejrzeć i wysłuchać także  uczniów lubskich  i jasieńskich szkół w ciekawym programie artystycznym, występach zespołów wokalnych, prelekcji. To niecodzienne wydarzenie kulturalne niewątpliwie przyczyniło się do popularyzacji twórczości oraz idei zawartych w książkach Henryka Sienkiewicza.

 

 

 

Thumbnail                                Thumbnail                                 Thumbnail

 

Thumbnail       Thumbnail         Thumbnail         Thumbnail

 

 

 

 

 


Komentarze są zamknięte.