,,Ocalić od zapomnienia’’

,,Ocalić od zapomnienia’’

Pod takim hasłem przebiegał X Jubileuszowy  Młodzieżowy Konkurs Poezji  Kresowej, który odbył się  12 maja br. w Bibliotece Publicznej  w Lubsku. Konkurs zorganizowany przez pracowników biblioteki i  Kresowe Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach skierowany był do uczniów wszystkich typów szkół. Gimnazjum w Grabicach godnie reprezentowali uczniowie klasy pierwszej: Klaudia Patan, Wiktoria Siuda i Krzysztof Harbaruk. Klaudia prezentując utwór pt,, Zbaraż’’ przypomniała dzieje zabytkowego miasteczka na Kresach Południowo- Wschodnich , natomiast Wiktoria ,,Pieśń poranną’’ poświęciła pamięci  Ireny Sandeckiej. Zainteresowanie publiczności wzbudziła recytacja Krzysztofa, który w swoim utworze zwrócił się do ,,Kochanego obrońcy Lwowa’’. Uczniowie współpracując z nauczycielem polonistą M. Budzianowską, doskonalili swoją dykcję oraz pracowali nad ulepszaniem formy prezentacji.  Spotkania takie to doskonała okazja do konfrontacji młodych miłośników poezji mówionej, wyostrzenie wrażliwości i wyobraźni poprzez piękne słowo, a przede wszystkim wzbudzanie szacunku do mowy ojczystej.

 


Komentarze są zamknięte.