Zarządzenie

Zarządzenie nr 20/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabicach

z dnia 21 września 2020 r.

dotyczące uzupełnienia wytycznych funkcjonowania Szkoły

Podstawowej w Grabicach od 01.09.2020r.

W związku z aktualizacją wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Do wytycznych dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Grabicach od dnia
01.09.2020r.wprowadza się zapis:
–  w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni
– nakłada się obowiązek osłony ust i nosa.

 § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.


Komentarze są zamknięte.