Tydzień dla Niepodległej

  W bieżącym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też  chcąc godnie upamiętnić to historyczne wydarzenie, w Szkole Podstawowej w Grabicach  podjęto wiele działań związanych z kształtowaniem świadomości i postawy patriotycznej młodzieży. Ich różnorodność pozwoliła na zaangażowanie niemal całej społeczności uczniowskiej.

W ramach  ,,Tygodnia dla Niepodległej’’dla młodszych uczniów: klas I- III ogłoszono konkurs plastyczny. Dzieci wykazały się znajomością tematu, bowiem dostarczyły okazałe prace świadczące o tym, że symbole narodowe i pojęcie ,,ojczyzna’’ nie są im obce. Jury pod przewodnictwem p. Haliny Guc przyznało:

I miejsce Martynie Zawadzkiej z kl.III

II miejsce Alicji Grochowskiej z kl.I

III miejsce : Krzysztofowi Grochowskiemu  z kl. III

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Nikodem Mazurek z kl.III i  Alicja Gaworska z kl.II

    15 maja br. odbył się Konkurs poezji patriotycznej. W  konkursie, którego celem było  promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu wzięło udział 10 uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. Po dokładnym wysłuchaniu recytatorów, jury pod przewodnictwem p.Anny Dwornickiej uznało, iż największą wrażliwością na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej  wykazali się następujący uczniowie, którym przyznano:

I miejsce Aleksandra Łojko kl.IV

II miejsce Dorota Naglik kl.V

III miejsce Martyna Zinów kl.VII

Wyróżnienia:

Maciej Szulc  kl.IV

Nikola Mazurek kl.VI          

 

  17 maja br. odbył się przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. W tym przedsięwzięciu zaangażowane były klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum. Zadaniem wyżej wymienionych było przygotowanie, zaprezentowanie, a tym samym  przywrócenie zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych. Mieli tu zatem swoje miejsce ułani, strzelcy, czy też żołnierz, który zgubił swoje serce w plecaku. Konferansjerzy – uczniowie klasy III gimnazjum zadbali o to, aby  każdą piosenkę poprzedziła historia jej powstania.

   Jury ( grono pedagogiczne) pod przewodnictwem p.dyrektor Beaty Skowron uznało za najlepiej śpiewający zespół: klasę IV- 1miejsce, klasę II gimnazjum-2miejsce i III gimnazjum-3miejsce.To tu, podczas przeglądu, wręczono dyplomy oraz nagrody laureatom konkursu plastycznego i recytatorskiego. Świętowaniu piosenki patriotycznej towarzyszyła miła atmosfera.

 

 


Komentarze są zamknięte.