POMOCE DYDAKTYCZNE DLA ZS GRABICE OD FUNDACJI GREENPEACE POLSKA

Uczniowie Zespołu  Szkół w Grabicach otrzymali w miesiącu grudniu pomoce dydaktyczne związane z tematem energii odnawialnej. Zostały one ufundowane  przez Fundację Greenpeace Polska.  Wpisują się one w projekt “Moja szkoła świeci słońcem” a także będą dopełnieniem do lekcji o tematyce przyrodniczej, warsztatów i podręczników z biologii, chemii i fizyki. Uatrakcyjnią zapewne pracę na lekcji z dziećmi i będą szeroko wykorzystywane podczas lekcji i zajęć dodatkowych. Serdecznie dziękujemy Fundacji Greenpeace Polska za okazane wsparcie.


Komentarze są zamknięte.