Lekcja o bezpieczeństwie na drodze

Dnia 12 czerwca 2019 r. odbyła się w naszej szkole lekcja o bezpieczeństwie pt. “ Starszy
uczy młodszego” dla uczniów klasy I oraz II szkoły podstawowej. Scenariusz zajęć zawierał
przebieg ciekawych scenek. Wspaniałymi aktorami byli uczniowie klasy 8 SP i III gimnazjum.
W każdej ze scenek udział brała osoba, która uczyła drugą jak należy zachować się w
konkretnej sytuacji na drodze. Dzieci często mogły popisać się swoją wiedzą na temat
bezpieczeństwa na drodze i aktywnie brali w tym udział.


Komentarze są zamknięte.