Nagroda w konkursie SKO dla Szkoły Podstawowej w Grabicach oraz dla Szkoły Filialnej w Strzegowie

Szkolne Kasy Oszczędnościowe w Szkole Podstawowej w Grabicach oraz w Szkole Filialnej w Strzegowie wyróżniono nagrodą III stopnia w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez PKO Bank Polski w wysokości 1000,00 zł. W czerwcu Szkolne Kasy Oszczędności przystąpiły do międzyszkolnego konkursu SKO dla szkół podstawowych. Odbywa się on cyklicznie w każdym roku szkolnym w terminie od 1 września do 30 czerwca. Ocenie podlegała całoroczna działalność SKO uwzględniająca popularyzację wiedzy związanej z oszczędzaniem, powszechność i promocję oszczędzania, działalność na rzecz lokalnej społeczności, zaangażowanie uczniów w konkursy matematyczne, działania zmierzające do kształtowania prawidłowych nawyków związanych z zarządzaniem własnymi finansami przez uczniów szkół podstawowych czy działania z zakresu ekologii.
Za krzewienie wśród uczniów ducha oszczędzania i koordynację działalności SKO w naszych  szkołach Brązową Odznakę – wyróżnienie przyznawane przez Bank PKO – otrzymali: pan Adam Naruszewicz, pani Beata Naruszewicz, pani Katarzyna Kalinowska.


Komentarze są zamknięte.