Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20

Zarządzeniem Dyrektora szkoły nr 9/2019

W Szkole Podstawowej w Grabicach ustala się w roku szkolnym 2019/20 dodatkowe dni
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów oddziałów szkoły podstawowej:
1. 14.10.2019r.
2. 02.01.2020r.
3. 03.01.2020r.
4. 08.04.2020r.
5. 21.04.2020r.
6. 22.04.2020r.
7. 23.04.2020r.
8. 12.06.2020r.


Komentarze są zamknięte.