Wycieczka edukacyjna młodzieży

17 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabicach uczestniczyli
w wycieczce edukacyjnej do miejsc pamięci znajdujących się na terenie powiatu
żarskiego. Celem wyprawy było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Muzeum Pogranicza- Śląsko- Łużyckiego w Żarach to pierwszy punkt
programu gimnazjalistów. Większość eksponatów zgromadzonych w Muzeum
jest związana z historią miasta Żary oraz innych miejscowości powiatu
żarskiego i żagańskiego. Przewodnik opowiadał o przeszłości tego regionu.
Niegdyś miasto położone na szlaku handlowym tętniło życiem. Rozwijał się
tutaj przemysł włókienniczy i hutniczy. Zwiedząjący podziwiali min. piękną
kolekcję wyrobów porcelanowych oraz zabytkowe eksponaty.
Kolejnym punktem podróży było Muzeum StalagVIIIC w Żaganiu. To jeden
z największych obozów jenieckich na terenie ówczesnych hitlerowskich
Niemiec, który był przeznaczony dla podoficerów i oficerów wojsk lądowych
różnych narodowości, min. Amerykanów, Francuzów, Anglików. Miejsce
to dobitnie ukazuje na czym polegało łamanie prawa międzynarodowego w czasie
działań wojennych. Duże wrażenie wywarła wieża wartownicza wraz
z podziemnymi tunelami oraz replika baraku jenieckiego 104.
Uczestnictwo w wycieczce uświadomiło uczniom jak cenna jest dla nas
wolność, niepodległość i szacunek do drugiego człowieka. Szanujmy zatem
te wartości, wszak one stanowią o naszym życiu.


Komentarze są zamknięte.