NARODOWE CZYTANIE – SZÓSTA EDYCJA

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, więc tradycją naszej szkoły stało się
wspólne czytanie.
Dnia 13 lutego 2020r spotkaliśmy się po raz szósty, aby wspólnie przeczytać kolejną
nowelę, tym razem było to opowiadanie Bruno Schulza pt. „Mój ojciec wstępuje do
strażaków”.
Gospodarzami spotkania byli uczniowie klasy 4 wraz z wychowawczynią panią Alicją
Turowską oraz panie nauczające języka polskiego: Anna Dwornicka oraz Małgorzata
Budzianowska. Ciekawostką szóstej edycji były strażackie stroje galowe prezentowane przez
nauczycielki oraz hełmy bojowe, którymi przystrojone były głowy naszych najmłodszych
gospodarzy. Odczytanie noweli zostało poprzedzone prezentacją strojów małych druhen i
druhów OSP z Markosic i Starosiedla oraz przeplatane opowieścią pani Anny – córki i żony
strażaka. Wspomnienia małej Ani biegającej razem z siostrami do remizy strażackiej i
odprowadzającej wzrokiem tatę, który ruszał do pożarów, bardzo nas wzruszyły . Przez
chwilę mogliśmy się poczuć tak, jakbyśmy to My byli dziećmi pochodzącymi ze strażackiej
rodziny. Pani Ania opowiedziała nam również o największym pożarze-Zasieki 82, w którego
gaszeniu uczestniczył jej tata: Mieczysław Kalinowski. Strażacy – ochotnicy wyruszyli wtedy
z domów i nie było ich parę dni. Rodzina mogła tylko czekać. Później okazało się, że do
sierpnia 1992 roku był to największy pożar lasu w powojennej Polsce. Ogień strawił wówczas
1,1 tys. ha lasu gospodarczego.
Stroje strażackie, w których się prezentowaliśmy, pięknie podkreślały tematykę czytanego
opowiadania. W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania druhnom i druhom OSP z
Markosic za wypożyczenie elementów umundurowania.
Kolejne spotkanie czytelnicze odbędzie się na początku kwietnia. Tym razem
gospodarzami zgromadzenia będą uczniowie klasy 3, którzy zaprezentują nam nowelę Marii
Konopnickiej pt. „Dym”. Już dziś serdeczne zapraszamy!


Komentarze są zamknięte.