ZWROTY KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2019/2020


Zwrot podręczników i książek w Szkole Podstawowej w Grabicach odbywał się będzie w dniach od poniedziałku 22 czerwca do czwartku 25 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00.
Obowiązują zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów:
– zwrot podręczników w kompletach, (należy przewiązać sznurkiem, aby można było widzieć ich grzbiety).
– usunięcie foliowych okładek (chyba że są samoprzylepne – tych nie usuwać),
– usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia,
– nie należy wkładać książek do worków – związane jest to z epidemią,
– na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
W przypadku zwrotu lektur – również należy je związać i opisać (imię, nazwisko i klasa).
1. W razie zniszczenia lub zagubienia podręcznika/podręczników rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać zakupu nowych podręczników przed końcem roku szkolnego 2019/2020 (do końca wakacji).
2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek i podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
3. Podręczniki przynoszone są do szkoły w miejsce wskazane przez bibliotekarza – w naszej szkole jest to stołówka, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza/pracownika szkoły.
4. Zasady izolacji powinny obowiązywać w bibliotece i na całym terenie szkoły – w oczekiwaniu na wejście do biblioteki lub sali nie należy się grupować, by zachować właściwą odległość 2 metrów.


Komentarze są zamknięte.