Z optymizmem w przyszłość

10 maja br. w ECKUiZ w Gubinie zorganizowano Otwarty Dzień

Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, którego celem było

przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły i wskazanie możliwości

dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej. W tym

przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klasy III gimnazjum w Grabicach,

którzy wkrótce będą musieli podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji.

Gospodarze zaproponowali, licznie przybyłej młodzieży z gimnazjów

i szkół podstawowych z terenu miasta Gubina i okolic, wiele atrakcji:

turniejów zarówno sprawnościowych, jak konkursów w zakresie wiedzy

polonistycznej, czy języka obcego. Zaobserwowano zawziętą

rywalizację, ale jakże sympatyczną. Na zwycięzców czekała nagroda

ufundowana przez Wójta Gminy Gubin. Dzięki zaangażowaniu

i umiejętnościom przedstawicieli naszej klasy zdobyliśmy I miejsce.

Gratulacje!


Komentarze są zamknięte.