wznowienie działalności oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo!   W związku z planowanym od 06 maja br. wznowieniem działalności oddziałów przedszkolnych przy SP Grabice /Grabice i Strzegów/ zwracamy się z zapytaniem, czy wyrażają Państwo potrzebę skorzystania z przedszkola?  Ze względu na sytuację epidemiczną będziemy ograniczać liczebność grupy, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Proszę o odpowiedź do dnia 04 maja br. do godziny 10.00.

Informacja powyższa zostanie przesłana do Państwa każdego indywidualnie przez nauczycieli przedszkola, po czym proszę w terminie do 04 maja do godziny 10.00 udzielić odpowiedzi wiadomością zwrotną do nauczyciela. Przy decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola dostaną Państwo dalsze informacje i wytyczne dotycząca zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa
i profilaktyki.                     

Dyrektor.


Komentarze są zamknięte.