„Święto Niepodległości”


   „Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek” Te słowa C.K. Norwida przyświecały nam
podczas świętowania 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Z tej okazji w piątek 8 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole apel. Uroczystość rozpoczęła
się od przywitania zebranych przez panią dyrektor Beatę Skowron. Następnie odśpiewaliśmy
cztery zwrotki hymnu, ponieważ już kolejny rok bierzemy udział w akcji „Niepodległa
do Hymnu”.
    Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy VII oraz
zespół „Co Ty na to?” pod kierunkiem pani Katarzyny Kalinowskiej i pana Artura
Beździczka. Młodzi wykonawcy poezją i prozą przedstawili nam krótką lekcję historii,
podczas której przypomnieliśmy sobie długą wyboistą 123-letnią drogę, którą Polacy szli
do upragnionej wolności. Program słowno-muzyczny uzupełniała prezentacja multimedialna,
dzięki której młodsi mogli zobaczyć jak wyglądał Józef Piłsudski czy przemarsz Legionów
Polskich. Nie zabrakło pieśni patriotycznych: „My, Pierwsza Brygada”, „Jak długo w sercach
naszych”, „Przybyli ułani pod okienko”, „O mój rozmarynie” czy bardziej współczesnych
np., „Kocham wolność”. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.


Komentarze są zamknięte.