SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

Sprzątanie świata 2023,, Sprzątanie świata łączy ludzi”

Jest rok 2023 a w Polsce i na świecie po raz 30 połączyły się pełne energii i gotowe do działania zielone serca Wolontariuszy Akcji Sprzątania świata. Tematem przewodnim było
,, Sprzątanie świata łączy ludzi” W roku jubileuszowym zaprosiliśmy każdą z Naszych klas oraz Oddział Przedszkolny do wzięcia udziału w tej wyjątkowej pełnej mocy Zielonej Akcji. Mocy , która łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. W tym wyjątkowym dniu nasi uczniowie zwiedzili teren otaczający szkołę.
Zwiedziliśmy leśne ścieżki , polne drogi, wieś Jazów i Grabice. Zadziwił nas fakt, że tym razem nasze worki wypełniły się tylko do połowy. Odpadów, plastiku ,butelek było znacznie mniej. Czystość okolicy odzwierciedla świadomość ekologiczną naszych mieszkańców. Mamy jednak nadzieje że na każdej leśnej i polnej drodze w przyszłym roku spotkamy już tylko drzewa, rośliny zielne i zwierzęta poszczególnych środowisk.
Pozdrawiamy jako szkoła wszystkich naszych mieszkańców i zapraszamy do całorocznego
kontynuowania Akcji łączącej ludzi w dbaniu o Ziemię. Pragniemy by troska o Naszą Planetę trwała przez cały. Dzięki takim działaniom Polska jest czysta, a Polacy pełni troski o Naszą Matkę Ziemię”


Komentarze są zamknięte.