Ratujemy i Uczymy Ratować

 16 października br. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie miało miejsce  Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy. Brali w nim udział przedstawiciele różnych środowisk: urzędnicy, służby mundurowe, ratownicy medyczni, uczniowie lokalnych szkół. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Grabicach od kilku już lat zaangażowana jest w akcję Przywracania Czynności Serca. Naszą placówkę reprezentowało 33 uczniów i 3 pedagogów.

Z informacji organizatorów wynika, iż w bieżącym roku do resuscytacji krążeniowo- oddechowej przystąpiło około 500 osób.  


Komentarze są zamknięte.