Projekt „Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów”

„Wszystkie szkoły przygotowują bezpiecznych rowerzystów”- 

projekt dotyczący przygotowania uczniów do bezpiecznego poruszania się na drogach  

 

 

 W dniach 14.03.2016-4.04.2016 w Zespole Szkół w Grabicach realizowany był projekt skierowany do małych, lubuskich szkół podstawowych, których nauczyciele chcą osiągać lepsze wyniki w zakresie przygotowania młodych rowerzystów. Celem było wskazanie nauczycielom skutecznych metod pracy z przyszłymi rowerzystami. Koordynatorem projektu w Zespole Szkół w Grabicach była Bogumiła Skowronek.

Projekt realizowany był na trzech spotkaniach. Czas trwania każdych zajęć wynosił

6 godz. lekcyjnych (4,5 zegarowych). Nauczyciel wybrał do udziału w projekcie 12 chętnych uczniów:

Andrys Konrad
Cebula Damian
Gaca Jakub
Gruszczyński Bartłomiej
Kasprzak Fabian

Małecka Daria
Mazurek Nikola
Przybylski Krystian
Kita Dawid
Szczechowiak Oliwia
Wojtal Angelika
Wójcik Patrycja

Projekt realizowany był z udziałem nauczyciela, który był cały czas obecny i aktywny w czasie zajęć. Uczniowie wybrani do projektu rozwiązywali testy BRD, ćwiczyli przejazd przez rowerowy tor przeszkód, uczyli się zachowań w Miasteczku Ruchu Drogowego. Na każdych kolejnych zajęciach uczniowie pracowali coraz lepiej i dzięki temu szkoła otrzymała rower do realizacji praktycznych zadań z ruchu drogowego.


Komentarze są zamknięte.