Narodowe Czytanie 2022

     Dnia 7 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w 11 odsłonie Narodowego Czytania. W tym roku lekturą
zostały „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza- tomik poezji,
który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej.
Do czytania zostały wybrane dwie ballady: „ Świtezianka” i
„Powrót taty”, które są lekturami obowiązkowymi w szkole
podstawowej. Pierwszy utwór zaprezentowali uczniowie klasy 8:
Weronika Dwornicka, Krzysztof Grochowski i Nikodem
Mazurek, a drugi uczniowie klasy 6: Helena Bielaszewska,
Alicja Grochowska, Bartosz Malec, Dylan Drzymała i Alan
Stawski. Aktorzy odziani w piękne stroje odczytali teksty ballad
z podziałem na role. W roli prowadzącego świetnie odnalazł się
Bartosz Patan -uczeń klasy 8.
Na zakończenie Pani Dyrektor Beata Skowron
podziękowała uczniom za czytanie i uważnie słuchanie, a
nauczycielom: Annie Dwornickiej, Annie Jankowskiej,
Katarzynie Kalinowskiej i Annie Pakos za przygotowanie
uroczystości.


Komentarze są zamknięte.