Lekcja finansów w SP w Strzegowie

17 maja Szkołę Podstawową w Strzegowie odwiedziła dyrektor Banku PKO BP Odział 1 w Gubinie pani Teresa Hudec. Przeprowadziła lekcję finansów dla uczniów klas I – III. Tematyka zajęć dotyczyła następujących zagadnień:

– sposoby oszczędzania,

– metody płatności,

– bezpieczne płatności,

– lokaty,

– kredyty.

Pani dyrektor przypomniała również uczniom o korzyściach płynących z oszczędzania. Dzieci chętnie uczestniczyły w lekcji i zostały nagrodzone za zaangażowanie.


Komentarze są zamknięte.