PIERWSZA POMOC? MASZ TĘ MOC!

Szkolenie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grabicach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu edukacyjnego PKO Banku Polskiego.

Celem szkolenia, które prowadził pan Adam Naruszewicz, było zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowanie ich do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. W materiały wspierające szerzenie wiedzy oraz ułatwiające udzielenie pierwszej pomocy, takie jak: plakaty “Pierwsza pomoc? Masz tę moc!”, publikacje edukacyjne SKO “Odkryj moc pierwszej pomocy” oraz breloki ratownicze wyposażył nas PKO Bank Polski. Podczas szkolenia, pan Adam, przypomniał uczniom jak należy zachować się, gdy jesteśmy świadkami wypadku lub w sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia. Opowiedział, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał publikację edukacyjną SKO “Odkryj moc pierwszej pomocy” oraz brelok ratowniczy.


Komentarze są zamknięte.