EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach 18 – 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Grabicach odbędą się egzaminy gimnazjalne.

18 – 20 kwietnia 2018 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII i dzieci z oddziałów przedszkolnych.


Komentarze są zamknięte.