Dzień sportu w Strzegowie

29 września odbył się w SP w Strzegowie Dzień Sportu. Głównym celem tej akcji społecznej było
zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, integrowanie się , kształtowanie zachowań
prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć poprzez
szlachetne współzawodnictwo. Dzieci z klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń miały szansę
wykazać się sprawnością fizyczną w  konkurencjach: mecz piłki nożnej, gra „Dwa ognie”.


Komentarze są zamknięte.