Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dyrektor Szkoły ustala w roku szkolnym 2015/2016 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Szkoła Podstawowa:

 • 21.12.2015r.
 • 22.12.2015r.
 • 05.04.2016r.
 • 02.05.2016r.
 • 25.05.2016r.
 • 27.05.2016r.

Gimnazjum:

 • 21.12.2015r.
 • 22.12.2015r.
 • 18.04.2016r.
 • 19.04.2016r.
 • 20.04.2016r.
 • 02.05.2016r.
 • 25.05.2016r.
 • 27.05.2016r.

Komentarze są zamknięte.