Bezpieczna Zerówka

Od wielu lat w oddziałach przedszkolnych przeprowadzany jest konkurs „Bezpieczna zerówka”, jak co roku w tym konkursie biorą udział dzieci z oddziału przedszkolnego również z naszej szkoły Zespołu Szkół w Grabicach. Od początku roku szkolnego dzieci wraz z wychowawczynią są przygotowywane do tego konkursu. Odbywa się wiele zajęć – pogadanek związanych z bezpieczeństwem dzieci.bezpieczna zerówka

„Bezpieczeństwo związane z ruchem drogowym, niebezpieczeństwo jakie może zagrażać od ludzi dorosłych, bezpieczeństwo dziecka w domu, jak postępować ze zwierzętami w czasie ataku, bezpieczeństwo w sali przedszkolnej w sali zabawowej, na placu zabaw, bezpieczeństwo w czasie wycieczek oraz spacerów”. Odbyła się również pogadanka z panią policjantką przygotowująca dzieci do konkursu. Wszystkie te tematy omawiałam z całą grupą, ale z pośród dzieci wybrałam 3 osoby, które reprezentowały naszą szkolę Julię Datę, Helenę Bielaszewską oraz Lenę Berger. W konkursie „Bezpieczna zerówka”, który odbył się  dnia 10.11.2015r. w miejscowości Dzikowo nasze dzieci zajęły zaszczytne trzecie miejsce. Ze szkół gminnych zajęliśmy pierwsze miejsce. Dzieci wraz z wychowawczynią dostały dyplomy oraz upominki.

bezpieczna zerówka 1


Komentarze są zamknięte.