Kto Ty jesteś? – Polak mały.

Uroczystości z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada – święto państwowe. Społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła 97 rocznicę odzyskania niepodległości. W poniedziałek 9 listopada wszyscy uczniowie zebrali się w sali, aby obejrzeć okolicznościowy występ przygotowany przez klasę piątą, zespół “Co Ty na to” i opiekunów Panią Annę Dwornicką i Pana Artura Bezdziczka. Były wiersze i piosenki obrazujące naszą historię aż do 1918 roku. Wieńczeniem była przepiękna piosenk “Niepodległa, niepokorna”, której słowa bardzo wzruszyły wszystkich obecnych.test

10 listopada 2015 roku odbyły się zajęcia w klasie drugiej szkoły podstawowej, myślą przewodnią był fragment wiersza Władysława Bełzy “Kto Ty jesteś”. Ta lekcja patriotyzmu rozpoczęła się od mamy Polski i świata. Gdzie to my mieszkamy? Na jakim kontynencie? A na mapie Polski? Patrycja Bednarska doskonale potrafiła wskazać gdzie leży nasze województwo. Następnie dzieci obejrzały film przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej “Historia w kolorach. Polskie symbole narodowe”. Cisza w klasie świadczyła o zainteresowaniu. Ale to nie wszystko z historii. Przecież gdzieś są początki naszego państwa. Dzieci co prawda miały podany tekst legendy, ale dla przypomnienia obejrzały prezentację o Lechu, Czechu i Rusie. Pierwszą część zajęć zakończyło odśpiewanie hymnu. Ale jak!!! Był to wspaniały przykład patriotyzmu w wykonaniu dzieci. Godne zachowanie, piękna postawa na baczność, głośne odśpiewanie i to wszystkich czterech zwrotek! Gdyby był ogłoszony konkurs na najlepiej zaśpiewany hymn, to klasa druga zapewne zajęłaby pierwsze miejsce. Druga część zajęć to konkurs ze znajomości legendy o Lechu, Czechu i Rusie, hymnu (tutaj czysta formalność, wszyscy dobrze wpisali brakujące wyrazy) i pytania dotyczące wiedzy o Polsce. Zwycięzcami oczywiście byli wszyscy, ale były osoby, które napisały bezbłędnie wszystko lub prawie wszystko. I tak: pierwsze miejsce zajęły trzy uczennice – Patrycja Bednarska, Aleksandra Łojko i Martyna Waplak, drugie miejsce – Jagoda Harbaruk, trzecie – Gracjan Kuczkowski i Maciej Szulc. Nagrody wręczyła Dyrektor Szkoły Pani Beata Skowron. Na zakończeniu wszystkie dzieci otrzymały egzemplarz książki Władysława Bełzy “Katechizm polskiego dziecka”.

Lekcje przygotowały i przeprowadziły: Pani Danuta Wróbel – wychowawca klasy oraz Teresa Wojtowicz – Pleszyniak.


Komentarze są zamknięte.