ZAJĘCIA ROZWIJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE

Szanowni Państwo!

W ramach zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne proponuję moim uczniom z klasy V prowadzenie kalendarza emocji, w którym samodzielnie lub z pomocą rodziców mogą każdego dnia zapisywać lub malować swoje uczucia, które im towarzyszyły danego dnia. Kalendarzem może być zwykły zeszyt, pomoże on dzieciom odreagować napięcia towarzyszące sytuacji, która jest trudna również dla Waszych dzieci, może też być też doskonałą okazją aby porozmawiać z rodzicami o swoich odczuciach, lękach, smutkach czy radościach. Proszę aby te kalendarze zachować i przynieść na zajęcia po ich wznowieniu.

Przesyłam również linki do treningu uważności i nauki radzenia sobie z emocjami.

Dla klasy V: https://www.youtube.com/watch?v=hB54eD0T2gY

                                           Pozdrawiam Anna Skowron


Komentarze są zamknięte.