XII Międzyszkolny Sejmik Krajoznawczy

30 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Grabicach miał miejsce XII Międzyszkolny Sejmik Krajoznawczy o wybitnych Polakach Kresowych poświęcony pamięci Juliusza Słowackiego temu, który swoją twórczością wskrzeszał Ducha Narodu.   

Licznie zgromadzonych gości przywitała dyrektor szkoły Beata Skowron. Na uroczystość tę przybyli: Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, przedstawiciel Rady Gminy Zbigniew Zaroda, dr Mieczysław Wojecki wykładowca akademicki ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektorzy gminnych szkół z delegacjami uczniów,  uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr1 w Lubsku wraz opiekunami, Edwin Deckier ze Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska’’, liczne grono kresowian z Bieniowa, Żar, Drożkowa, Jasienia i Lubska oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie gimnazjum w Grabicach.                                                                                    Następnie głos zabrała koordynator  Małgorzata Budzianowska, która zapoznała zebranych z genezą i  istotą tego przedsięwzięcia. Poprzednie sesje organizowane na terenie lubskich i okolicznych szkół były poświęcone różnym postaciom historycznym i wskazywały na wzorce osobowe dla współczesnego młodego pokolenia.                                                                                                                         Na program sejmiku złożyły się  referaty połączone z prezentacją multimedialną wygłoszone przez Paulę Bednarczuk, Konrada Rewedę- Kwiatkowskiego, Roksanę Maćków i Kamila Polaka oraz Marlenę Łaskę. Miłym akcentem była prezentacja wierszy J. Słowackiego w interpretacji dziewcząt z klasy II gimnazjum, inscenizacja fragmentów ,,Rozmowy z piramidami’’ w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej w Grabicach, prezentacje wokalno-muzyczne Katarzyny Szymaniec, Małgorzaty Chęcińskiej- Kupisz, Leny Budzianowskiej, występ miejscowego szkolnego chóru oraz przedstawienie fragmentów ,,Balladyny’’ w wykonaniu Teatru Trzech Serc z Lubska.

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny, który przebiegał pod hasłem ,,Śladami Juliusza Słowackiego’’. Oto wyniki :

W kategorii klas IV-VI: I miejsce  – Alicja Krzyśpiak, II miejsce-Nikola Mazurek     III miejsce- Hania Reweda- Kwiatkowska, wyróżnienie- Daria Małecka.

W kategorii gimnazjum :I miejsce- Dawid Kita, II miejsce-Kamil Polak i Natalia Filipczak, III miejsce- Daria Dobryniewska, wyróżnienie- Radosław Budzianowski. Nagrody dla uczniów ufundowało Kresowe Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach.  Prace uczniów można było obejrzeć na przygotowanej przez uczniów wystawie.                                      Podsumowania sejmiku i wykład wygłosił regionalista i podróżnik dr Mieczysław Wojecki.

Niewątpliwie ta oryginalna lekcja historii i języka ojczystego stanie się inspiracją dla młodych ludzi do odkrywania własnych korzeni, do poznawania tradycji  rodzinnych, do szacunku otoczenia i najbliższych oraz pielęgnowania wolności.

Sejmik Krajoznawczy przygotowany został przez uczniów klasy II gimnazjum Zespołu Szkół w Grabicach w ramach projektu edukacyjnego.


Komentarze są zamknięte.