,,Ta, co nie zginęła”

,,Ta, co nie zginęła”

 

Pod takim hasłem przebiegała akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Grabicach. Uczestnikami wyjątkowej imprezy było liczne grono młodzieży, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zebranych przez dyrektora szkoły        p. B. Skowron i wyjaśnienia okoliczności spotkania.

 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniowie klasy III Gimnazjum w oryginalny sposób starali się przypomnieć młodszym kolegom historię naszego kraju –  czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Urozmaicony  program słowno – muzyczny, gra aktorów, wzruszające polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru i solistów, zmuszały do refleksji nad przeszłością naszego narodu. Rozbiory i utrata własnej państwowości nie załamały jednak narodu polskiego, w którym przetrwała wola istnienia i uparte dążenie do odzyskania niepodległości. Jakże wymowne były słowa Dominiki Pszenicznej, która wcielając się w rolę Polski wypowiedziała słowa:                            ,, Dziś jestem wolna i niepodległa, ale to od was zależy, czy taką pozostanę na zawsze’’.

Gimnazjaliści swoją grą udowodnili, że bez względu na wiek, poglądy i upodobania, wszyscy jesteśmy Polakami i Ojczyźnie swej powinniśmy być wierni. Zaangażowanie dzieci z klasy czwartej szkoły podstawowej było doskonałym przykładem patriotyzmu młodego pokolenia.

Występ zakończył się tradycyjnym, polskim tańcem Polonezem.

    Na koniec pani dyrektor podziękowała artystom za program artystyczny, a  M. Budzianowskiej, A. Bezdziczkowi za        przygotowanie młodzieży. Przypomniała zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o dziejach naszego kraju, o polskiej tradycji i kulturze. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.


Komentarze są zamknięte.