„Święto Niepodległości”

 

 „Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek” Te słowa C.K. Norwida przyświecały nam  podczas świętowania 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Z tej okazji w czwartek 10 listopada 2022 r. odbył się w naszej szkole apel. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor witając wszystkich zgromadzonych. Następnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu, ponieważ już piąty raz bierzemy udział w akcji „Niepodległa do Hymnu”. Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy V i VI oraz zespół „Co Ty na to?” pod kierunkiem pani Katarzyny Kalinowskiej i pana Artura Beździczka. Młodzi wykonawcy poezją i prozą przedstawili nam krótką lekcję historii, na której przypomnieliśmy sobie drogę Polski do wolności. Program słowno-muzyczny uzupełniała prezentacja multimedialna, dzięki której młodsi mogli zobaczyć jak wyglądał Józef Piłsudski czy przemarsz Legionów Polskich. Nie zabrakło pieśni patriotycznych: „My, Pierwsza Brygada”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Rozkwitały pąki białych róż” czy bardziej współczesnej, skomponowanej przez naszego pana od muzyki pt., „Niepodległość”. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.


Komentarze są zamknięte.