Światowy dzień tabliczki mnożenia

17 listopada w Szkole Podstawowej w Grabicach odbył się Światowy Dzień Tabliczki

Mnożenia zorganizowany przez pana Adama Naruszewicza. Najpierw były przygotowania,

podczas których uczniowie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw. Potem

przeprowadzono sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy”. Dzieci stały się egzaminatorami i

sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów oraz dorosłych.


Komentarze są zamknięte.