Rozpoczęcie roku szkolnego.

Cała społeczność Szkoły Podstawowej w Grabicach z filią w Strzegowie spotkała się na
uroczystości rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2023/2024. Uroczystości szkolne
poprzedziła msza święta. Po jej zakończeniu pani dyrektor szkoły Beata Skowron powitała
wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. W przemówieniu pani
dyrektor przekazała bieżące informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. 
Wychowawcy klas:
Oddział przedszkolny 5 – 6 latki – Marta Szymaniak
Oddział przedszkolny 5 – 6 latki – Ewa Wasielewska (filia w Strzegowie)
Oddział przedszkolny 3 – 4 latki – Urszula Mroczkowska (filia w Strzegowie)
Klasa I – Monika Grzecznowska (filia w Strzegowie)
Klasa II – Anna Pakos (filia w Strzegowie)
Klasa III – Beata Naruszewicz (filia w Strzegowie)
Klasa IV – Anna Jankowska
Klasa V – Agnieszka Klucznik
Klasa VI – Anna Górnik – Biegaj
Klasa VII – Mateusz Sokalski
Klasa VIII – Alicja Turowska

 


Komentarze są zamknięte.