,, Polska to nasze wczoraj dziś i jutro!”


Pod takim hasłem w dniu 22 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Grabicach odbyła się Wieczornica patriotyczna, upamiętniająca 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uroczystość otworzyła Dyrektor szkoły – p. Beata Skowron, która powitała przybyłych gości na tę uroczystość: wójta Gminy Gubin, przedstawicieli samorządu gminnego i sołeckiego, grono pedagogiczne oraz liczną grupę rodziców uczniów szkoły.
Minutą ciszy uczczono pamięć Franciszki Czemnej wieloletniego pracownika niniejszej placówki, wspaniałego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży. Następnie uczniowie w montażu słowno-muzycznym zaprezentowali najważniejsze wydarzenia i zrywy patriotyczne Polaków w dążeniu do odzyskania niepodległości.
Wielu wzruszeń dostarczyły dzieci z klasy pierwszej, które w pięknej recytacji odtwarzały myśli i słowa naszych przodków w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Jakże dojrzale zabrzmiała wypowiedź ucznia klasy 5: ,,Jestem Polakiem- więc żyję życiem Polski, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami’’. Deklaracja młodzieży o przynależności do narodu polskiego, spełnianiu obowiązków i stawaniu się lepszym człowiekiem pozwala mieć nadzieję, że przyszłość Polski jest w dobrych rękach, a wychowanie młodego pokolenia zmierza w dobrym
kierunku. Wspólny śpiew pieśni patriotycznych integrował uczestników tego popołudniowego spotkania. Utwór,, Jak długo w sercach naszych…’’ odśpiewany przez nauczycieli i uczniów był jasnym przekazem, że Polska to nasze wspólne dobro, z którego należy być dumnym i o które należy dbać.
Listopadowa Wieczornica w scenerii jesiennego ogniska przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców była doskonałą okazją do wspomnień. Program został zrealizowany pod kierunkiem Małgorzaty Budzianowskiej, Agnieszki Klucznik i Artura Bezdziczka (chór).


Komentarze są zamknięte.